Margen Deniz ve Kara Araştırmaları, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri

Margen Hakkında

Vizyonumuz & Misyonumuz

Faaliyet Alanlarımız

Ana Sayfa

 

 

Çalışma ve Faaliyet Alanlarımız

 

Firmamız, kıyı yapılarının (limanlar, iskeleler, marinalar vb. tesislerin) yer seçiminden başlamak üzere planlama, inşaat ve işletme aşamalarında yer alan mühendislik ve işletmecilik hizmetlerini vermektedir.

 

Firmamızın ana faaliyet alanları,

 • Limanların ve Yat limanlarının Yer Seçimi,

 • Yer Seçim Aşamasında Gerçekleştirilen Arazi Çalışmaları ve Haritalama,

 • Deniz Etüt ve Çalışmaları,

 • Bölgesel ve Ulusal Ölçekte Talebe İlişkin Araştırmalar,

 • Liman ve Yat Limanlarında Arz, Talep Analizleri,

 • Yeni Liman ve Yat Limanı Yatırımlarına İlişkin Tanıtım Raporlarının Hazırlanması,

 • Liman ve Yat Limanlarının Ön Fizibilite Çalışması,

 • Liman ve Yat Limanlarının Fizibilite Çalışması,

 • Limanlarda Ekipman Fizibilitesi,

 • Liman ve Yat Limanlarının İşletme Planlarının Hazırlanması,

 • Mevcut ve Yeni Liman ve Yat Limanı Yatırımlarında Ekipman Seçimi,

 • Yatırım ve Donanıma İlişkin Şartname Hazırlanması,

 • Yatırım ve Donanıma İlişkin İhale Dokümanı ve Dosyası Hazırlanması,

 • Mevcut ve İsletme Aşamasında Olan Limanlarda Yerleşim Planı, İstif Planı Hazırlanması

 • Mevcut Limanların ve Yat Limanlarının Teknik ve Ekonomik Değerlendirmesi,

 • Mevcut Limanların ve Yat Limanlarının Kapasite Analizi

 • Mevcut Ekipmanların Kapasite ve Kondisyonunun Belirlenmesi

 • Mevcut Liman ve Yat Limanlarında Etkinlik, Verimlilik Analizleri,

 • Yeni Yatırımlarda Yasal İzin ve Onay İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Takibi

 

Süvari Caddesi 23/3, Bornova, İzmir

Telefon : 0 533 302 59 59 – e-posta : info@margenproje.com – elektronik ağ : www.margenproje.com